Nasz zesp????
Lek. wet. Dariusz Rzepka
Lek.wet Katarzyna Dykiert
specjalista chorób wewn?trznych psów i kotów

Absolwentka Wydzia??u Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wroc??awiu . Uczestniczka warsztatów z zakresu kardiologii ,diagnostyki ultrasonograficznej oraz licznych konferencji i sympozjów m in nt. kardiologii, endokrynologii, dermatologii, schorze?? alergicznych. W naszej przychodni zajmuje si? intern?, a w szczególno??ci dermatologi? i kardiologi?. Prywatnie w??a??cicielka uroczej suczki bokserki Maury, mi??o??niczka pieszych górskich w?drówek.
Marta Soczy??ska

Opis 1
Lel. wet. Mateusz Podgórski 

Absolwent Wydzia??u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc??awiu. Interesuj? si? szeroko poj?t? diagnostyk?, hematologi? oraz onkologi?.
Lek. wet. Katarzyna Szuba

Opis 3