Szkolenia

Prowadzimy zaj?ciia dydaktyczne dla technikum weterynaryjnego. 

Obecnie na semestr zimowy ucz?szcza 15 osób.

W naszej lecznicy prowadzimy audycje informacyjne we wspó??pracy z TV Wroc??aw